Nyereményjáték szabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT – GÓRÉ ÉTTEREM, 2023. ÁPRILIS 15 – MÁJUS 15.

1. Szervező:

Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a GÓRÉ Étterem. (Szent György Nonprofit Közhasznú Kft.).

A Játékos:

A Szervező által meghirdetett Játékban azon a 0-99 éves játékosok vehetnek részt, akik feliratkoznak a GÓRÉ hírlevelére a megadott feliratkozási felületen keresztül. 

2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

3. A játék mechanizmusa:

A Szervező a Játékot a Játékos részére a rendezvényen megtalálható szórólapon és az online felületein (Facebook, Instagram, weboldal) keresztül hirdeti meg.

A játékban azok vehetnek részt, akik feliratkoznak a GÓRÉ hírlevelére a megadott QR-kódon (linken) keresztül. 

 A játék 2023. április 15-től 2023. május 15. napjáig tart.

A feliratkozás határideje: május 15.  

Eredményhirdetés: május 16. 18:00 

A nyerteseket a Szervező e-mailben értesíti, valamint Facebook oldalán teszi közzé. A nyertesek a nyereményüket elektronikus úton kapják meg.

4. A Játék időtartama

A Játék kezdőnapja: 2023. április 15.

A Játék zárónapja: 2023. május 15.

5. Nyeremény

A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményt

sorsolja ki:

1 db egy évig érvényes Góré Arany Klubtagság. 

A utalványként kapott nyeremény pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

6. Adatkezelés

A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

A Játékos téves adatszolgáltatásából (postázási cím elírása, hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A Góré az Ön meghatározott személyes adatait (név és magyarországi postázási cím) az esetleges nyeremény postázásának céljából az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a fent említett személyes adatainak kezeléséhez. Ön a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán, illetve weboldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

A Kezelt személyes adatok köre, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek: név, levelezési cím.

Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő jogosult az Ön fent említett személyes adatait a fent meghatározott célból a Játék végéig, illetve nyerés esetén a nyeremény postázásáig jogosult kezelni.

Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

7. Jogorvoslat

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

8. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

9. Záró rendelkezések

A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

Ez a weboldal sütiket használ a felhasználói élmény javítása érdekében. A weboldalunk használatával Ön hozzájárul az összes süti használatához, a Cookie szabályzatunknak megfelelően.